Topraklama, elektrik tesislerinde, evlerde gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının olmayan bölümleri ile sınıf iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme bağlanmasına topraklanma denmektedir.

Trafolarda topraklama çeşitleri koruma, işletme, fonksiyon ve yıldırım topraklaması olarak dört gruba ayrılır. İşletme topraklaması, topraklanan noktayı toprak potansiyelinde tutar. Gerilim altında bulunan tesis kısımlarının işletme topraklanmasına bağlanması ile sürekli ve geçici olarak topraklanmaktadır.

Böylelikle aşırı gerilimler önlenir ya da sınırlandırılmış olur. Koruma topraklamasından yalnız hata halinde bir akım geçtiği zaman işletme topraklaması üzerinden arızasız durumlarda dahi bir akım geçebilir.

İşletme topraklaması fonksiyon bakımından koruma topraklaması ile yakından ilgilidir. Çünkü koruma topraklamasında bir fazlı toprak teması devresini işletme topraklaması üzerinden tamamlayarak fazlı toprak kısa devresine dönüşür.

Koruma Topraklaması

İşletme tesislerinde çalışan kişileri tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak amacı ile işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanmasıdır. Koruma topraklaması alçak gerilim işletmelerinde temas gerilimine karşı korunma sağlamak için yapılan topraklama yöntemlerinden biridir.

İnsanları yüksek temas gerilimine karşı korumak için bir koruma topraklaması yapılmaktadır. bunun için işletme akım devresine ait olmayan, ama bir hata durumunda gerilim altında kalabilen ve insanların temas edebilecekleri tüm cihazların ve tesis elemanlarının madeni kısımları topraklama iletken üzerinden topraklayıcıya bağlanmaktadır.

İşletme Topraklaması

İşletme topraklaması elektrik tesislerinde işletme akım devresine ait bir noktanın topraklanması işlemine denektedir. Cihazların ve tesislerin normal işletmeleri için bu topraklama gereklidir. Alçak gerilim şebekelerinde, trafoların sınıf noktalarının, doğru akım tesislerinde bir kutbun ya da orta iletkenin topraklanması ile yapılmaktadır.

Böylelikle sistemde, toprağa karşı meydana gelebilecek gerilimin belirli değerleri geçmesine dikkat edilmektedir. Orta ve yüksek gerilim şebekelerinde işletme topraklaması her ülkenin kendi yönetmeliğine göre değişmektedir. İşletme topraklaması direkt topraklama ve endirekt topraklama şeklinde yapılmaktadır.

Direkt Topraklama:  Topraklama üzerinde topraklama empedansından başka hiçbir direnç bulunmamaktadır. Örneğin, şebekenin yıldız noktasının direkt topraklanması, bu tür bir topraklanmadır.

Endirekt Topraklama: Bu durumda topraklama endüktif, ilave bir omik ve kapasitif direnç üzerinden yapılmaktadır. İşletme topraklaması, işletme akım devresinin toprağa karşı potansiyelinin belirli bir değerde bulunmasını sağlamaktadır.