Elektrik iletimini ve dağıtımının en önemli parçası trafolar diyebiliriz. Bu kadar önemli olan trafolarında periyodik olarak kontrol edilmesi gereklidir. Periyodik bakım maliyet ve sürdürülebilirlik için oldukça önemlidir. Bu bakım esnasında, yeni başlayan ya da başlayacak olan arızalara karşı önlem alınabilir.

Trafolar elektrik enerjisinin çeşitli gerilim seviyelerine çevrilmesi için vazgeçilmez cihazlardır. Gerilim seviyesi yükseltilebilir ya da indirilebilir. Bakımlar konusunda uzman ve deneyimli elektrik mühendisi kontrolünde yetkin personeller tarafından yapılmaktadır.

Trafo Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Trafo bakımına başlamadan önce özel güvenlik önlemleri alınarak yapılmalıdır. Elektrik şebekesinden ayırmadan ve fazların yıldız noktasının topraklaması yapılmadan kabine girilmesi ölümcül etkiler yaratabilir.

Bu nedenle trafo şebeke sisteminden ayrılır, yüksek gerilim kontrol kalemi ile fazlar tek tek kontrol edilmelidir. Jeneratör beslemesinden dolayı trafoya tersten enerji gelebilir, trafonun hem yüksek gerim tarafı hem de alçak gerilim tarafı toprak bağlantıları yapmak daha doğru olacaktır.

En az yılda bir defa olacak şekilde bakım ve gerekli kontrollerin yapılması sistemin, trafonun beslediği şebekenin ya da tesisin verimliliği, güvenliği ve stabilizesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Trafoların aynı zamanda elektrik makineleri alanında da önemli bir yeri vardır.

Trafoların büyüklüğünü gücü belirlemektedir. Gücüne göre sargı sayısı, kalınlığı ve yağ miktarı hesaplaması yapılır. Trafo içindeki yağın iki görevi bulunmaktadır.

Trafo içinde bulunan ve gerilim çeviren sargılar arasındaki izolasyonu sağlar,

Trafo akım ve gerilim değişimi sırasında meydana gelen sıvı soğutmayı sağlar.

Trafo Bakımında Yapılacak Kontroller

 • Termal kamera ile kablo başlıkları, buşingler ve trafo yüzeyi kontrol edilir.
 • Trafo yağ seviyesi ve yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.
 • Buşinglerin contalarında bulunan yağ kaçakları kontrol edilir.
 • Trafo üzerinde bulunan civatalar tek tek kontrol edilir.
 • Yıldız noktası topraklaması ölçülür.
 • Trafo kablo başlıkları tiner ile silinir ve iyice kurulanır.
 • Silikojel değişimi yapılır.
 • Yağ kalite ölçümü yapılır.
 • Yüksek ve alçak gerilim kablo başlık, buşing civatalar sıkılır.
 • Ark boynuzları kontrol edilir. Kararmalar var ise atlama yapıyordur.
 • Trafo odasının varsa soğutma fanları kontrol edilir.
 • Sargı ölçümleri yapılır.