Yüksek gerilim işletme sorumluluğu kavramı, 1 kV’un üzerindeki yüksek gerilim işletmelerini kapsayan bir yapılandırma olmakla birlikte bu işletmelerin ve özel tip C-1 Tip trafo sahibi kuruluşların dikkate alması gereken bir düzenlemedir.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu kapsamına dayandırılarak hazırlanan Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği, yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu yönetmelik yüksek gerilim tesisleri haricinde kapsamınca özel tip c-1 trafo sahibi olan abonelerde 1 yıl süresince elektrik mühendisleri ve teknisyenlerine abonelik vermek durumundadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği Nedir?

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği, özelikle yüksek gerilim işletmesi olarak da tanımlanan işletmelerin belirli aralıklarla trafolarına onarım ve bakım yaptırmaları zorunlu kılan bir yönetmeliktir.

Bu doğrultuda bahsi geçen işletmeler, elektrik mühendisi ya da elektrik teknisyenlerine trafo işletme sorumluluğu adı altında yetki vererek denetimi kolaylaştırma hakkına sahiptir. Bu sorumluluk doğrultusunda trafonun düzenli bakım ve kontrolleri yapılır dolayısıyla işletme çerçevesinde trafo güvenliği sağlanmış olur.

Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu Kapsamında Ne Gibi Hizmetler Sunuyoruz?

Doğansoy Elektrik Mühendislik Hizmetleri olarak sorumluluğunu aldığımız yüksek gerilim ve trafo işlemelerinin düzenli bakımını sağlamakla birlikte tesisat denetimi, onarım, paratoner ölçümü ve raporlamalarını da yapıyoruz.

Yasa ve yönetmelikler gereğince bakımını dönemlik olarak yaptığımız yüksek gerilim ve trafo işletmeleri ile öncelikli olarak Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki prosedürleri yerine getiriyor, işçi ve alan güvenliğini en verimli şekilde sağlıyoruz.

Aynı şekilde hizmetlerimiz arasında düzenli olarak trafolara yapılan bakımların rapor edilmesi, enerji kullanımını daha verimli hale getirecek analizlerin yapılması gibi etkenler de mevcuttur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Nasıl Yapılmaktadır?

  • İşletme sorumlusu, görevi üstlenmesini takiben mevcut yüksek gerilim tesislerini denetlemekte, tesislerin hali hazır durumda işletme yönünden kusur ve eksiklerinin bulunup bulunmadığını belirleyerek rapor eder.
  • Belirlenen işletme personelin eğitimini yaptırarak herhangi bir yanlış harekete meydan vermeyecek şekilde gerekli önlemler alınır.
  • Yüksek gerilim tesislerinin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılması sağlanmaktadır.
  • Manevra yönergeleri hazırlanarak işlete personeline imza karşılığı verilmektedir.
  • İşletmelerde gerekli olan manevralar, işletme sorumluları tarafından yapılır veya kendi gözetimleri altında ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere yetkili bir personel tarafından yapılmaktadır.
  • İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilerek gerekli manevranın yapılması işletme sorumlusunun talimatı ile gerçekleştirilmektedir.