Bazı şartlardaki çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesini sağlayan ölçüm çeşitlerinden biri olan VOC Ölçümü, sanayide veya doğada yaygın olarak bulunan oda sıcaklığında kolayca buharlaşan karbon bazlı tehlikeli bileşiklerdir.

Solvent içeriği olan maddeler için VOC-reduced, solvent içermeyen maddeler için de VOC-free tanımları kullanılır. Metilen klorir, tiner, ksilen, mazot ve aseton gibi uçucu solventlerin yüksek kullanımı, iş yerlerinde çalışan sağlığını ve çevreyi tehdit etmektedir. Ayrıca fabrika ve iş yerlerinde yangın riski oluşturmaktadır.

VOC Ölçümü Nasıl Yapılır?

VOC ölçümü uzman kişiler tarafından kalibrasyonu periyodik olarak yapılan İyon Detektörleri ile yapılmaktadır. VOC ölçümünde aynı parka tüp ve pompa kullanılmaktadır.

Pompaya ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılmaktadır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun ölçümü yapılır. Ölçülen değer, basınç düzeltmeleri ve ortama ait sıcaklık hesaba katılarak sonuç tablosunda belirtilmektedir.

Çoğunlukla kullanılan iki çeşit VOC ölçüm cihazı bulunmaktadır;

 1. Alev İyonizasyon Algılama (Flame Ionisation Dedector)
 2. Foto İyonizasyın Algılama (Photo Ionisation Detection)

VOC ölçümü, maruziyet sınır konsantrasyonlarının ölçümleri için en uygun Foto İyonizasyon Algılama donanımlı araçlardır. Endüstriyel tesislerin ortak problemlerinden biri de kimyasal gaz ölçümlerinin giderilmesi için kullanılan teknoloji yöntemlerinden biridir.

VOC ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup iş yerinizi iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygunluğu açık bir şekilde belirtilmektedir. Hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve sorunsuz denetimler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

VOC ölçümünde Dikkate Edilmesi Gerekenler?

VOC ölçümü, yaparken doğru ölçüm ve tekrarlanabilir işlemler için bilgilerin kaydedilmesi ve belirlenmiş olması gereklidir.

 • Ölçüm yerinin ayrıntılı yerleşim krokisi
 • Ölçüm cihazı
 • Ortam sıcaklık ve nem şartları
 • Başlangıç ve bitiş zamanları
 • Ölçüm yapan kişiler tüm ölçüm değerleri

İşletmelerde ise, VOC ölçümü yapılacak olan tesisin normal işletme şartlarında olup olmadığı gözlemlenir ve anemometre yardımı ile sıcaklık, nem ve basınç değerleri ölçülür.

Hangi Sektörde VOC Ölçümü Önemlidir?

 • Solvent üreticileri
 • Boya endüstrisi ve boyahaneler
 • PET ve PET film üreticileri
 • Ambalaj sanayi
 • Laminasyon ve matbaa yapan sanayi kuruluşları
 • Boyama ve teneke kaplama tesisleri
 • Bobin kaplama
 • Eczacılık ürünlerinin üretildiği tesisler
 • Metal geri dönüşümü ve metal endüstrisi yapan yerler
 • Yüzey temizleyici üreticiler
 • Plastik geri dönüşüm ve plastik endüstrisi yapan tesisler

Gibi sektörlerde VOC ölçümü, fazlası ile önemlidir. VOC ölçümünde kullanılan cihazlar ise gaz detektörü aracılığı ile ölçülmektedir. Cihazın yüksek nem, yüksek sıcaklık ve güçlü sarsıntı kaynağı yakınında muhafaza edilmesinden kaçınılmalıdır. Cihaz direkt güneş ışığı ve aşındırıcı kimyasal veya bu kimyasalların etkilerine maruz bırakılmamalıdır.