Bazı sektörlerde çalışma koşullarından dolayı oluşan ve havaya yayılan uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan bir ölçüm çeşidi olan VOC Ölçümü, oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşan, sanayide ya da doğada yaygın olarak bulunan karbon bazlı tehlikeli bileşiklerdir.

Solvent içeriği olan maddeler için VOC –reduced, solvent içermeyen maddeler için de Voc – free tanımları kullanılmaktadır. Tiner, metilen klorür, ksilen, aseton, mazot gibi birçok uçucu solventlerin yüksek kullanımı, iş yerlerinde çalışan sağlığını ve çevreyi tehdit etmektedir. Aynı zamanda fabrika ve iş yerlerinde yangın riski oluşturmaktadır.

VOC Ölçümü Nasıl Yapılır?

VOC Ölçümleri uzman kişiler tarafından kalibrasyonu periyodik olarak yapılan İyon Dedektörleri ile yapılmaktadır.

VOC ölçümünde aynı marka tüp ve pompa kullanılmaktadır. Pompaya ise ortam şartlarına uygun tüp çeşidi kırılarak takılmaktadır. Anlık maksimum gaz yoğunluğunun ölçümü yapılmaktadır. Ölçülen değer, basınç düzeltmeleri ve ortama ait sıcaklık hesaba katılarak sonuç tablosunda belirtilmektedir.

Genellikle kullanılan iki çeşit VOC ölçüm cihazı bulunmaktadır:

  • Alev İyonizasyon Algılama (Flame Ionisation Dedector)
  • Foto İyonizasyon Algılama ( Photo Ionisation Detection)

VOC ölçümü maruziyet sınır konsantrasyonlarının ölçümü için en uygun seçim Foto İyonizasyon Algılama donanımlı araçlardır. Endüstriyel tesislerin ortak problemlerinden biri de kimyasal gaz ölçümlerinin giderilmesi için kullanılan teknoloji yöntemlerinden biridir.

VOC ölçümü raporlarımızda ayrıntılı olarak değerlendirmeler bulunmakta olup iş yerinizi iş sağlığı güvenliği ile ilgili uygunluğu açık bir şekilde belirtilmektedir. Hızlı raporlama, uzman teknik kadro ve sorunsuz denetimler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

VOC Ölçümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Doğru ölçüm ve tekrarlanabilir işlemler için bilgilerin kaydedilmiş ve belirlenmiş olması gereklidir:

  • Ölçüm yerinin ayrıntılı yerleşim krokisi
  • Ölçüm cihazı
  • Ortam sıcaklık ve nem şartları
  • Başlangıç ve bitiş zamanları
  • Ölçüm yapan kişiler
  • Bütün ölçüm değerleri

İşletmelerde ise VOC ölçümü yapılacak olan tesisin normal işletme şartlarında olup olmadığı gözlemlenir ve anemometre yardımı ile sıcaklık, nem ve basınç değerleri ölçülür.