Gürültü insan yaşamını ciddi bir şekilde etkileyen faktördür. Yüksek derecede gürültüye maruz kalanların işitme problemleri yaşadıkları ve sağırlığa kadar yol açtığı bilinmektedir. Bu nedenle gürültü ölçümleri gürültü ölçümü son derece önemlidir. Gürültü ölçümü, bulunan ortamda gürültü birimi olan desibel olarak gürültü düzeyinin ölçülme işlemine denmektedir.

Gürültü ölçümlerinin temel amacı ise, bulunan ortamdaki gürültü yoğunluğunu ölçme ve haritasını çıkartma, doğrulama çalışmaları, gürültü konusunda araştırma yapma, gürültünün sonuçlarını belirleme ve bulunan ortamda gürültüye maruz kalan kişi sayısını belirleme ve inceleme buna bağlı olarak da değerlendirme yapma, çevresel etki değerlendirme için gerekli analizi gibi amaçları bulunmaktadır.

Gürültü Ölçümü Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gürültü ölçümü yapılırken ölçümü etkileyebilecek dış faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarıdan gelen rüzgar ve yağmur sesi gürültü ölçümünü etkileyen dış seslerdir, bu nedenle ölçümün yapılacağı gün ve hava koşullarının olabildiğince dingin ve sakin olmasına dikkat edilmelidir.

Ölçüm sırasında rüzgarlı hava var ise, gürültü ölçümü rüzgarın yönüne göre yapılır. Dolayısıyla dış etken olarak gelen seslere dikkat edilmelidir. Aksi taktirde bu dış faktörler gürültü ölçümünü etkiler ve sağlıklı bir gürültü analiz sonucu elde edemezsiniz.

Gürültü Ölçüm Cihazları

Ortamda bulunan sesin desibel olarak ölçülmesine gürültü ölçümü denmektedir. Gürültü ölçümü iki cihaz ile gerçekleşir. Bunlar ses ölçer (sonometre) ve dozimetre cihazlarıdır.

Günümüzde ise gürültü ölçümü için genellikle sonometre cihazı kullanılmaktadır. Aynı zamanda gürültü ölçüm cihazlarının standartlara uygun olması gerekir.

Gürültü ölçümü yapan firmalar ile çalışmaya başlamadan önce cihazın özelliklerini ve referanslarını incelemenizde fayda vardır. Gürültü ölçümü yapan firmaların bu analizleri azami derecede titizlikle yapmalıdır. Gürültü ölçüm faaliyetlerimiz ile uluslararası standart ve normlara uygun ölçüm hizmeti vermekteyiz.