Kompresör Periyodik Kontrol

İşletmelerin hava basıncı korumak ve beklenmedik hava istencini karşılamak üzere bünyelerinde muhafaza ettikleri tanklardır kompresörler. Günümüzde kompresör periyodik kontrol aşamaları çok çeşitli güvenli ve titiz maddeler içermektedir. İşletmeler için oldukça önemli olan ve büyük risk taşıyan kompresörler, alanında uzman mühendis ve teknikerler eşliğinde, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin öngördüğü detaylarda kontrol edilir ve rapor hazırlanır. Kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe etmede kullanılan hava tankları, yeni nesil basınç kapasitesini aşan, ani hava ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktır. Kompresör periyodik kontrol aşamalarında belirleyici faktör olan kompresörün tipi, hava miktarı, işletme basıncı gibi pek çok etken yer almaktadır.

Kompresör Periyodik Kontrol Muayenesi Nasıl Yapılır?

Hava basınç tankı kullanan tüm işletmelerde ve kurumlarda olduğu gibi, ülkemizdeki yerel tüm işletmelerde kompresör periyodik kontrol alanında uzman mühendis ve teknikerler aracılığıyla, yasal şartların öngördüğü ekipman ve teçhizatla yapılmaktadır. Kompresör periyodik kontrol sırasında, ilgili işletmenin vermiş olduğu basınç ve hava kullanım değerlerine göre, teknik ekip kompresörün gerek uygun şart ve zemine, gerek tüzüğün emrettiği yasal araç ve gereçlere sahip olmadığını kontrol etmektedir. Yapılan muayenenin asıl amacı, işletmenin kullanmış olduğu kompresörün yasal standartlara uygun olup olmadığının anlaşılması ve raporlanmasıdır.

Kompresör Periyodik Kontrol Muayenesi Ne Kadar Sürer?

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği tarafından oluşturulmuş basınçlı cihaz kullanım şartları açıkça belirtilmiş ayrıca tüm bu cihazların kontrol ve muayene aşamaları hakkında Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili hususlar ilgili tüzüğün 1,4.maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

“Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır.“

Kompresör Periyodik Kontrol Muayene Raporu Nasıl Hazırlanır?

İlgili tüzükte yer alan bir diğer madde uyarınca kompresör periyodik kontrol muayene raporu öncelikle işletmede yer alan kompresör ve hava tankının tüm standart şart ve koşulları sağlamış olması yükümlülüğünü içerir. Bu standartların tespitinin ardından kompresör üzerindeki gerekli materyal ve görseller toplanarak, hidrostatik test uygulanır. Hidrostatik yani basınç testi, kompresörün yasal çerçeve standartlarına uygun kurulup kurulmadığı, uygun zemine sahip olup olmadığı hakkında kesin bilgi verir. Hidrostatik test herhangi bir sebepten ötürü yapılamadığı durumlarda bu durum mutlaka raporda yer alır.

Kompresör Çeşitleri Nelerdir?

Periyodik aralıklarla kontrol ve muayenelerinin yapılması gereken bazı kompresör çeşitleri bulunmaktadır. Elbette her kompresör çeşidi için periyodik muayene şartı bulunmasa da, işletmelerin çoğunda yer alan, mevcut hava basıncını kontrol eden ve yüksek patlama riski taşıyan aşağıdaki tüm kompresör çeşitleri düzenli aralıklarla muayene edilmeli ve rapor hazırlanmalıdır.

  1. Vidalı Kompresör Periyodik Kontrolü
  2. Pistonlu Kompresör Periyodik Kontrolü
  3. Mobil Kompresör Periyodik Kontrolü
  4. Çengel Rotorlu Kompresör Periyodik Kontrolü
  5. Paletli Kompresör Periyodik Kontrolü
  6. Yağsız Orbital Kompresör Periyodik Kontrolü
  7. Hava Tankı ve Kompresör Periyodik Kontrolü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir