sivilastirilmis gaz tanklari periyodik kontrol

Sıvılaştırılmış gaz tankları bütan gazlarının sıkıştırılmış halleridir. Bütan gazları belirli oranlarda karıştırılır ve sıkıştırılır. Liquefied Petroleum Gases olarak İngilizceye çevrilen sıvılaştırılmış gazlar, genellikle renksiz ve kokusuzdur.

Kimi durumlarda gaz kaçaklarının tespit edilebilmesi adına daha sonradan kokulandırılır. Sıvılaştırılmış gaz tankları basınç altında depo edilebilir. Ayrıca çelik tanklarla taşınabilme özelliklerine de sahiptir. Sıvılaştırılmış gaz tankları periyodik kontrol edilmezse büyük sorunlara yol açabilir.

Sıvılaştırılmış Gaz Tanklarının Özellikleri Nelerdir?

Sıvılaştırılmış gaz tanklarının içinde yer alan bütan gaz karışımı yanıcı ve patlayıcı özelliklere sahiptir. Bu nedenle üzerinde bulunan basınç kaldırıldığında hava ile temasa geçer ve patlar. Dolayısıyla bu tankların sıklıkla kontrol edilmesi gerekir. Sıvılaştırılmış gazlar havadan daha ağırdır.

Bu nedenle tanktan gaz kaçağı durumlarında gaz akar ve aktığı yerde birikir. Sıvılaştırılmış gazın düşük sıcaklıklarda buharlaşması durumları da mevcuttur. Dolayısıyla buharlaşarak havaya karışan gazlar canlıların bedeni ile temas ettiğinde deri yanıkları oluşturabilir. Isının artması basıncı da otomatik olarak arttırır.

Yüksek sıcaklıklarda tanklara bakım ve fenni muayene yapılmadıysa tank patlayabilir ve olmaması gereken olumsuz durumlar meydana gelir. Tanklar ilk etapta çok güvenli ve zor patlayacak malzeme ve ekipmanlardan tasarlanır. Fakat yine de belirli aralıklarla periyodik kontrol yaptırılması gerekir.

Sıvılaştırılmış Gaz Tankları Nerede Kullanılır?

Sıvılaştırılmış gazlar genel olarak taşıma araçlarında kullanılır. Sıvılaştırılmış gaz tankları ise hem yer üstünde hem de yer altında kullanılabilen çift cidarlı yakıt tanklarını oluşturur. Motorlu araçlarda kullanılırken mutlaka malzemesine dikkat etmek gerekir.

Çünkü sıvılaştırılmış gazın yağı ve boyayı eritme özelliği vardır. Bu noktada boru seçimi önem taşır. TSE yönetmeliğine uygun üretilen sıvılaştırılmış gaz tanklarının bakımı ve kontrolü devlet kontrolündedir. Yer üstünde kullanılan sıvılaştırılmış gaz tankları kişilerin isteğine bağlı olarak izoleli şekilde de üretilebilir.

Sıvılaştırılmış Gaz Tanklarının Periyodik Kontrolleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Sıvılaştırılmış gaz tanklarının kontrolü uzman firmalar tarafından uygun ekipman desteği ile yapılır. Bu noktada kontrolü yapacak olan firma seçimi önem taşır. Mutlaka devlet onaylı olması gereken kontrol firmaları, tankları kontrol ettikten sonra rapor hazırlar. Bu raporda tankların eksiklikleri, uygun olmayan durumları yer alır.

Ayrıca kontrol firmaları tehlikeli durumlar fark ettiği taktirde bu durumları da kontrol raporlarına işler ve tank sahiplerine bildirir. Sıvılaştırılmış gaz tanklarının periyodik kontrollerini gerçekleştiren firmalardan bazıları tank sahibi adına devletteki yasal zorunlulukları da yerine getirir.

Hidrostatik test uygulanan tanklar eğer yeterli koşulları sağlayamazsa kullanımına bir süre ara verilir. Tanklardaki hatalar ve eksiklikler giderildiğinde tekrar kullanıma açılır. Sıvılaştırılmış gaz tanklarının periyodik kontrolleri mutlaka alanında uzman ve profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu noktada makine mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, metal eğitimi almış olan teknisyenler ve öğretmenler sıvılaştırılmış gaz tanklarının periyodik kontrollerini yapmak için uygundur. Tankların periyodik kontrolleri alanında uzman kişiler tarafından sağlanmazsa geçersiz sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir