yapi iskelesi periyodik kontrol

Yapı işlerinde kullanılan iskelelerin periyodik olarak kontrolleri zorunlu tutulmaktadır. Söz konusu zorunluluk ilk kez İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde açık ve net bir şekilde yapı iskelelerinin periyodik kontrolü olarak ifade edilmiş bulunmaktadır.

Yapı İskelesi Kullanım Amacı

Yapı işlerinde kullanılan iskelelerdeki uygunsuzluklar nedeniyle ülkemizde çok sıklıkla ölümlü kazanlar yaşanmasından dolayı iskelelerde periyodik kontrol sağlanması amacıyla şart koşulmuştur. Tüm yaşanan ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazaların önüne geçilebilmesi amacıyla alınmış kararlardandır.

Yapı iskeleleri de yapı işlerinde kullanılan diğer makine ve ekipmanlar gibi periyodik olarak işinin uzmanı yetkin kurum ve kuruluşların yetkili kişileri tarafından periyodik kontrol yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Özellikle büyük binaların inşaatları sırasında binanın dış cephesinde güvenli kaplama, onarma, temizleme, boyama ya da çok farklı işlerin yapılması için kullanılan kaldıraçlara iskele – hareketli iskele denilmektedir.

Bu hareketli iskeleler çalışma yapılan binanın önünde sabitlenmiş bir şekilde durabilirken iç kısımdan bir asansör gibi aşağı ve yukarıya hareket kabiliyetine sahiptir. Bu iskeleler elektrik motoru yardımı ile çalıştırılmaktadır.

Yapı İskelelerinde Periyodik Kontrolün Önemi

Yapı işlerinde çok katlı binalarda bu iskele sayesinde zorlu işler kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle son yıllarda çok katlı yüksek binaların yapımının artması nedeniyle bu tarz iskele yöntemlerinin kullanım oranı da buna paralel olarak hızlıca artmış bulunmaktadır. Hareketli iskele sayesinde zor olabilecek tüm işler kolaylıkla yapıla bilinmektedir.

Ancak yapı işlerindeki kullanılan bu tip iskelelerin fenni kontrolleri dikkatli bir şekilde periyodik olarak yapılmadığı takdirde bazı durumlarda işçi ağır yaralanmaları ya da hiç istenmeyen ölümle sonuçlanan kazalar gerçekleşmektedir. Tüm bunların önüne geçilebilmek amacıyla inşaat sektöründe kullanılan bu tarz iskelelerin mutlaka bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması amacıyla zorunlu düzenlemeler getirilmiştir.

Bu düzenlemeler sayesinde tüm yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yapı işlerinde kullanılan iskelelerin ve diğer tesisatların periyodik kontrol uygulamalarının kontrollerini sağlamak amacıyla hizmet sunan teknik denetim ve keşif hizmetleri sunan uzman kadrolar ile çalışılması gerekmektedir.

Bu noktada özellikle yapı işlerinde kullanılan tüm iskelelerin periyodik kontrol zorunluluğu getirilmiş altı ayda bir periyodik olarak kontrole tabi tutulmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik Kontroller Sonucu Hazırlanan Rapor

Periyodik olarak yapılan fenni kontroller çerçevesinde hazırlanan raporlar sonucunda yapı iskelelerindeki eksiklikler, hatalar ve yapılması gerekenler tespit edilerek rapor hazırlanır ve bu hazırlanan raporlar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmelik çerçevesince “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları” ile iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının özellikleri, yapıları, kullanımı ile ilgili olarak asgari uyulması gereken şartlar belirlenmiştir. Bu belirlenen şartlar çerçevesinde periyodik kontroller gerçekleştirilerek hazırlanması gereken raporlar düzenlenmektedir.

Bu raporların önemi görülen herhangi bir eksiklik veya hata olduğu takdirde bunların kısa süre içerisinde düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu periyodik kontroller TS EN 12811 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir