cekici periyodik kontrol

Çekiciler, günlük hayatın içerisinde oldukça önem taşıyan bir motorlu taşıttır. Özellikle arabaların yanlış yerlere park edilmesinden doğan kaldırma işlemini ve kaza durumunda kazalı araçların yollardan çekilmesini sağlayan çekiciler, çekici periyodik kontrol ve fenni muayene işlemlerine tabii tutulması zorunlu olan ekipmanlar arasındadır.

Çekicilerin Periyodik Kontrolü

Bir kara aracı olarak kabul edilen çekicilerin günlük hayat içerisinde oldukça fazla kullanılması sıkı bir periyodik kontrolü gerektirmektedir. Çekici periyodik kontrol araç servisleri tarafından yapılabildiği gibi özel yetkili teknik servisler aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklere ve İş sağlığı ve güvenliği kanununun ilgili maddelerince bir iş ekipmanı sayılan çekicilerin periyodik kontrollerinde belirli testler yapılmaktadır. Bu testlerin neticesinde taşıtın çalışmasına uygunluk raporu verilir.

Çekicilerin periyodik kontrolünde hangi durumlar göz önünde bulundurulur?

Çekicilerin yapılan periyodik kontrol işleminde bazı hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hususlar ise;

  • Aracın bulunduğu iş yerinin konumu. (Hangi koşullarda muhafaza edildiği, açık alanda mı yoksa kapalı otoparkta mı bekletildiği gibi durumlar)
  • Aracın kullanım süresi
  • Aracın iş yükü ve kullanım sıklığı

Çekicilerin periyodik kontrolü ve muayenesinde hangi işlemler yapılır?

Çekicilerin periyodik bakımlarında ve muayenelerinde çeşitli testler yapılarak kullanımı elverişli olup olmadığı raporlanarak tutanaklara geçirilmelidir. Bu tutanak ve raporların hazırlanması ve kayıtlara geçmesi kanun ve yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmiştir. Çekici periyodik kontrol ve muayenesinde ise;

  • Kaldırma ve iletme ekipmanlarının işçi ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve işi aksatmayacak bir biçimde teknik testlerden geçmesi
  • Çekicinin araç kısmında yapılacak olan testlerin tamamlanması. (Fren, sürüş, süspansiyon, direksiyon, mazot tankeri gibi motorlu taşıtlara has özelliklerin kontrölü)
  • Çekicilerin tekerlek sistemlerinin doğru bir şekilde çalışıldığının denetlenmesi gibi işlemlerden geçerek trafiğe çıkması rapor edilir. Bu şartların dışında da yapılacak olan testlerin tam ve yeterli, işinde uzman mühendis ve teknikerler tarafından yapılmasına özen gösterilmelidir.
  • Çekicilerin bakım ve kontrolü yapılmaması durumunda oluşabilecek aksaklıklar, hem can sağlığını tehdit edebilir hem de trafiğin düzenli akması gibi kamu hizmetinde kullanılan bir ekipmanın sağlıksız bir şekilde çalışmasına neden olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir