sapan periyodik kontrol

Tonlarca ağırlığı kaldırmaya yarayan sapan çelik bir malzemeden üretilir, kanca ve zincir arasında bulunan bir ekipman olarak bilinmektedir.

İş Yerlerinde Sapan Kullanımı

Çok ağır yüklerin bir noktadan farklı bir noktaya taşınması için tonlarca ağırlığı taşıyabilen sapanların mutlaka periyodik kontrol ve fenni muayene işlemlerinin yapılması gerekmektedir. İşçi sağlığı, can güvenliği ve mal güvenliği açısından periyodik olarak yapılan kontroller ve bakımlar son derece önemlidir.

Tonlarca ağırlığı kaldıran Sapan’ın periyodik kontrolü öngörülmeyen kazaları önlemek açısından önemle ve önleyicidir. Sapan ve bağlı ekipmanlarının bakım ve kontrolü yasal bir zorunluluk olup, yönetmelik çerçevesince kuralları açıkça belirlenmiştir.

Sapan ve bağlı ekipmanlarının periyodik kontrolleri yönetmelikte belirtilen kapsamda ve süre içerisinde gerçekleştirilmediği takdirde yaptıkları işlerde sapan kullanan işletmelere ağır cezalar uygulanmaktadır. Herhangi bir kaza yaşanmaması için bu son derece önemli ve üzerinde titizlikle durulması gereken konu ile ilgili olarak işletmeler mutlaka ağır yük taşıma işlerinde kullandıkları Sapan’ın periyodik kontrollerini onaylanmış kuruluşlara yaptırmalıdır.

Ağır yükleri kaldırmaya ekipmanı olarak kullanın Sapan periyodik kontrolü “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabii tutulmuştur. Yönetmelikte açıkça belirtilen standartlar, kriterler ve yükümlülükler çerçevesinde Sapan Periyodik Kontrolü gerçekleştirilmelidir.

Yönetmelik

İş yerinde kullanılan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili olarak sağlık ve can ve mal güvenliği yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektedir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün iş yerlerini kapsamaktadır.

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.”

Yönetmelik kapsamında Sapan fenni muayenelerini gerçekleştiren uzman kişi ya da ekipler Sapan ve sapana bağlı yardımcı tüm ekipmanların yük kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini kontrol ve test etmektedirler. Tüm bu test ve kontroller sonucunda elde edilen verilen çerçevesinde eksiklikler, tehlikeli durumlar, düzeltilmesi gereken ve uygunsuz durumlar bir rapor ile açıklanmaktadır.

Periyodik Kontrol Sonucu Hazırlanan Rapor Hakkında

Periyodik kontrolü yönetmelik çerçevesince gerçekleştirilen Sapan ve Sapan ekipmanlarının çalışma sırasındaki tüm testleri ve durağan iken yapılan kontrolleri sonucunda uzman kişilerce hazırlanan raporda tespit edilen olumlu ya da olumsuz tüm durumlar gayet açık olarak ifade edilmektedir.

Düzeltilmesi istenenler, gerekli görülenler, eksiklikler, uygunsuzluklar ve çalışma prensiplerine uymadığı tespit edilen tüm durumlar raporda ayrıntıları ile sunulmaktadır. Tüm bu fenni muayene, periyodik kontroller ve sonucunda hazırlanan raporların amacı İşçi sağlığı ve işçi can güvenliği içindir. Kontroller sonucunda hazırlanan rapor işçi can güvenliğini ve iş sürekliliğini daimi kılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir